BG BG
  •  
  • Български BG
  • English EN
Корпоративно семейство
  •  

Греди


Многослойни слепени греди

Многослойно слепените греди са съвременен строителен материал, характеризиращ се с добра дименсионна стабилност и много добри механични показатели. Материалът предварително е изсушен до 8% абсолютна влажност. Получават се от ламели, изчистени от чепове и други недостатъци, клинозъбно снадени по дължина по DIN 68140.

 
Лепенето се извършва с дисперсионни лепила клас D3 и D4 по EN204/EN205, когато елементът се използва за по-леки конструкции и с термореактивни лепила тип I и тип II по EN301/EN302, когато елементът се използва за строителни конструкции. След калибриране, ламелите се събират по дебелина във вертикални преси.
 
В зависимост от предназначението си, гредите могат да бъдат двуслойни, трислойни и многослойни. За производството на врати и прозорци се използват трислойни греди, за строителни конструкции обикновено многослойни.
 

Слепените дървесни елементи представляват сами по себе си иновационно развитие: от класическия масив до превъзходен строителен материал, съответстващ на изискванията за качество на продукцията, статика, огнезащита и съчетанието с обкръжаващата ни среда.


Размери на многослойни греди

 Входяща дължина

мм

 El

400 - 2000

 Дебелина на ламелите

мм

Ld

 40 - 50

 Ширина на съединението

мм

 BB

 60 - 200

 Височина на съединиението

мм

 BH

 60 - 1200

 Дължина на съединението

мм

 BL

 12 000

 

Греди
Греди
Пелети
Пелети
Къщи
Къщи
Кофражи
Кофражи