BG BG
  •  
  • Български BG
Корпоративно семейство
  •  
Начало  Новини
БАЛКАНУУД РЕСУРС ООД ПРЕМИНА СЕРТИФИКАЦИЯ ISO 9001:2008
Ноември 2016 компанията БАЛКАНУУД РЕСУРС ООД защити управлението на въведената система за качествен контрол. Одитирани бяха всички структурни звена на компанията, оценка на клиента, доб ...
Успешен годишен одит ISO 9001:2008 - Ноември 2015
Компанията защити успешно годишния си одит на внедрената Система за Управление на Качеството. Одиторът SGS направи годишна проверка на дейността и най-вече удовлетвореността на клиентит ...
Първите сертифицирани слепени греди в България клас GL24
Техноууд ЕАД е първата компания в България, защитила клас на якост GL24 съгласно БДС EN 14080:2005 за произвежданите многослойни слепени греди.   След лабораторни изпитвания на сл ...
Греди
Греди
Пелети
Пелети
Къщи
Къщи
Кофражи
Кофражи